Bezbolesne oraz efektywne znieczulenia miejscowe, sedacja oraz farmakoterapia bólu i stresu związanego z leczeniem stomatologicznym

Kurs praktyczny na pacjentach w warunkach klinicznych!

Celem kursu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących metod kontroli strachu oraz stresu związanego z leczeniem stomatologicznym zarówno u pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Podczas kursu omawiane są zalecenia dotyczące zasad organizacji praktyki dentystycznej oraz procedur leczniczych ograniczające uczucie strachu u pacjentów oraz prezentowane są reguły doboru odpowiedniego rodzaju oraz dawek leków sedujących i znieczulających w zależności od planowanego zabiegu, wieku i stanu zdrowia pacjenta. W części teoretycznej na klinicznych filmach śródzabiegowych prezentowane są najnowsze atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego, zarówno za pomocą klasycznych technik z użyciem karpuli, jak i nowoczesnych systemów komputerowych. W części fantomowej uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi urządzeń komputerowych do znieczuleń miejscowych i wykonywania bezbolesnych zastrzyków na fantomach. Podczas zajęć klinicznych z pacjentami w zespołach dwuosobowych w gabinetach stomatologicznych uczestnicy kursu wykonują wybrane znieczulenia miejscowe oraz zabieg sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU
Temat szkolenia Godzina

Część teoretyczna

Rejestracja uczestników i poranna kawa 8:30 – 9:00
Wykład: „Efektywne metody ograniczania strachu oraz stresu związanego z leczeniem stomatologicznym. Dobór odpowiedniego leku znieczulającego miejscowo i dawki do sytuacji klinicznej. Atraumatyczna metoda wykonywania zastrzyków”

 1. Etiopatogeneza oraz najczęstsze objawy dentofobii
 2. Kiedy mamy do czynienia tylko z zwiększoną pobudliwością nerwową pacjenta, a kiedy jest to już dentofobia? Jak prawidłowo rozpoznać dentofobię?
 3. Przygotowanie praktyki stomatologicznej do leczenia pacjentów z dentofobią. Wystrój gabinetu, sprzęt, odpowiednie szkolenie personelu oraz procedury kliniczne postępowania z nadpobudliwym pacjentem stomatologicznym.
 4. Protokół Redukcji Stresu u nadpobudliwych pacjentów.
 5. Kwalifikacja pacjentów do grupy wysokiego ryzyka. Jakie czynniki kliniczne mają wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów ubocznych związanych z podaniem leków znieczulających miejscowo lub na brak efektywności znieczulenia?
 6. Różnice w selekcji leku znieczulającego miejscowo, dawce oraz technice podania w zależności od wieku oraz stanu zdrowia pacjenta.
 7. Dobór odpowiedniego leku znieczulającego miejscowo w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Znieczulanie dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 8. Bezpieczne i proste obliczanie maksymalnych dawek leków znieczulających miejscowo.

Atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii – metody zmniejszania poziomu stresu i bólu pacjenta związanego z podaniem znieczulenia miejscowego.

9:00-10:30
Przerwa kawowa 10:30-10:45
Wykład: „Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii – pokaz filmów klinicznych”

 1. Prezentacja w formie zdjęć, filmów śródzabiegowych oraz animacji 3D wybranych technik wykonywania znieczuleń miejscowych w szczęce i żuchwie w sposób minimalizujący dolegliwości bólowe pacjenta.
  1. znieczulenie przedniej gałęzi środkowego nerwu zębodołowego górnego (AMSA – Anterior Middle Superior Alveolar nerv block)
  2. znieczulenie nerwu podniebiennego większego (GP – Greater Palatine nerv block)
  3. znieczulenie nerwu zębodołowego górnego przedniego (ASA – Anterior Superior Alveolar nerv block)
  4. znieczulenie nerwu zębodołowego górnego tylnego (PSA – Posterior Superior Alveolar nerv block)
  5. znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego, językowego i policzkowego – tzw. niski blok  metodą bezpośredniego dojścia (2 wkłucia, 3 nerwy) – Inferior Alveolar, Lingual, and Buccal nerv block –  Low Block technique
  6. znieczulenie nerwu żuchwowego metodą Gowa-Gatesa – tzw. wysoki blok (1 wkłucie, 4 nerwy) – Gow-Gates Mandibular nerv block –  High Block technique
  7. znieczulenie nerwu bródkowego i siecznego (Mental and Incisive nerv block)
 2. Posługiwanie się nowymi systemami dedykowanymi do atraumatycznych technik znieczulania: prowadzenie igły ograniczające jej defleksję, automatyczna ścieżka znieczulenia, autoaspiracja, system DPS – metoda aktywnej kontroli ciśnienia podawanego płynu.
  1. systemy do znieczuleń miejscowych sterowane komputerowo (Computer Controlled Local Anesthetic Delivery – C-CLAD) – The WAND STA,  QuickSleeper, SleeperOne, Calaject
  2. strzykawki elektryczne – DentaPen, Anaeject, Orastar
  3. systemy śródkostne – X-Tip, Stabident, IntraFlow, Anesto
  4. systemy śródwięzadłowe – Citojet, Soft-Ject
  5. systemy bezigłowe wysokociśnieniowe – Injex, SyriJet, MadaJet
 1. systemy bezigłowe nieinwazyjne – Nasal Local Anesthetic Mist (Kovanest)
 1. Praktyczne aspekty wykonywania efektywnego znieczulenia pojedynczego zęba w żuchwie techniką śródwięzadłową bez konieczności wyłączania czucia w nerwie zębodołowym dolnym znieczuleniem przewodowym.
10:45-12:15
Przerwa kawowa 12:15-12:30
Wykład: „Farmakoterapia stanów zapalnych oraz bólu w stomatologii. Sedacja doustna oraz wziewna podtlenkiem azotu”

 1. Dobór odpowiedniego leku przeciwzapalnego oraz przeciwbólowego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia stanów zapalnych i bólu u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 2. Schematy dawkowania poszczególnych leków przeciwzapalnych oraz przeciwbólowych w zależności od planowanego zabiegu oraz wieku i stanu zdrowia pacjenta.
 3. Procedury kliniczne indywidualnego doboru leków w terapiach skojarzonych – wykorzystanie zjawiska synergii oraz addycji. Które grupy leków można lub wręcz trzeba ze sobą łączyć, a w jakich przypadkach jest to przeciwwskazane?
 4. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii stanów zapalnych oraz bólu podczas leczenia stomatologicznego.
 5. Metody ograniczania ryzyka wystąpienia powikłań wywołanych farmakoterapią lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi.
 6. Farmakoterapia w dentofobii.
 7. Dobór odpowiedniego leku sedującego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia stresu u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 8. Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów w sedacji farmakologicznej – kryteria wykluczenia, zalecane badania analityczne krwi.
 9. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu pacjentów z dentofobią. Technika prowadzenia pacjenta w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu – schematy postępowania u pacjentów dorosłych oraz dzieci.
 10. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii stresu podczas leczenia stomatologicznego.
12:30-14:00
Przerwa lunchowa 14:00-15:00

Część fantomowa

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerowego systemu WAND STA. Doskonalenie umiejętności wykonywania efektywnych i bezbolesnych znieczuleń miejscowych na fantomach. 15:00-16:30

Część kliniczna

Zajęcia praktyczne z pacjentami. Doskonalenie umiejętności wykonywania atraumatycznych i efektywnych znieczuleń miejscowych za pomocą karpuli oraz systemu komputerowego WAND STA. Sedacja wziewna pacjenta podtlenkiem azotu. 16:30-19:00

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gończowski

Data: prosimy o kontakt email

Czas trwania: 10h: 9:00-19:00 (wykłady, zajęcia fantomowe oraz ćwiczenia kliniczne z pacjentami)

Miejsce: MAGNADENT (Kraków, ul. Jasnogórska 23)

Ilość osób: maksymalnie 6

Dla kogo: lekarze dentyści

Koszt: 3000,00 zł

UWAGA!! nowa cena kursu od października 2024 to 3500,00 zł

Co zabrać ze sobą: odzież i obuwie medyczne, kopię prawa wykonywania zawodu

Rejestracja: tel: 887-023-853, email: biuro@magnadent.plKURSY DLA STOMATOLOGÓW

GALERIA

GODZINY PRACY


Poniedziałek – Piątek 09:00-19:00

Sobota i Niedziela – ZAMKNIĘTE


KONTAKT


ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków
Copyright by Magnadent 2024. All rights reserved.