Przed przystąpieniem do leczenia w MagnaDENT, każdy pacjent na obowiązkowej wizycie konsultacyjnej otrzymuje szczegółowy plan leczenia wraz z kosztorysem. Konsultacje są konieczne aby móc zakwalifikować dany ząb do odpowiedniego leczenia przy uwzględnieniu anatomicznych uwarunkowań pacjenta.
Każda wycena jest przygotowywana z uwzględnieniem takich czynników jak:
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

 • ilości powierzchni zęba dotkniętych próchnicą oraz stopnia jej zaawansowania

ENDODONCJA:

 • leczenie pierwotne vs. leczenie wtórne
 • liczba kanałów korzeniowych zęba
 • konieczność rekonstrukcji zęba przed przystąpieniem do leczenia kanałowego
 • stopień trudności leczenia (leczenie powikłań, usuwanie złamanego instrumentu kanałowego, zamykanie perforacji)
 • konieczność zastosowania preparatów bioceramicznych do regeneracji kości i/lub korzenia zęba

PROTETYKA

 • rodzaj materiału rekonstrukcji protetycznej np.: kompozyt, metal licowany ceramiką, cyrkon

IMPLANTOLOGIA:

 • system implantów np.: Straumann lub SGS
 • ewentualna potrzeba augmentacji kości

 


cennik_magnadent_krakow

PROCEDURA Cena w PLN
DIAGNOSTYKA
Zdjęcie cyfrowe RVG pojedynczego zęba od 40
Zdjęcie cyfrowe OPG panoramiczne wszystkich zębów od 85
Konsultacja lekarska z wykonaniem pełnej diagnostyki i planu leczenia wraz z kosztorysem 150
ZNIECZULENIE
Znieczulenie miejscowe od 45
Znieczulenie komputerowe za pomocą systemu The WAND STA 65
Sedacja doustna farmakologiczna („tabletka uspokajająca”) gratis
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu („gaz rozweselający”) 600
Sedoanalgezja wykonywana przez lekarza anestezjologa („narkoza”) od 1400
HIGIENA
Usunięcie kamienia nazębnego systemem ultradźwiękowym od 220
Piaskowanie zębów od 220
Pełna higienizacja (scaling ultradźwiękowy, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja) 380
WYBIELANIE
Wybielanie zębów nakładkami klasycznymi (nakładki na 2 łuki i 4 strzykawki żelu wybielającego) 800
Wybielanie zębów metodą natychmiastową w gabinecie – system Beyond INTRO 980
Wybielanie pojedynczego martwego zęba 380
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie z cementu glassionomerowego 330
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 490
Wypełnienie kompozytowe pokrywające całą powierzchnię wargową zęba („bonding”) 650
Naprawa uszkodzonego olicowania korony protetycznej 490
ENDODONCJA
Leczenie endodontyczne („kanałowe”) pierwotne od 850
Leczenie endodontyczne („kanałowe”) wtórne od 1300
Usunięcie ciała obcego (złamanego instrumentu, wkładu koronowo-korzeniowego) z kanału korzeniowego 400
Leczenie powikłań np. perforacji lub uszkodzenia kości 350
Materiał bioceramiczny do regeneracji kości 250
PERIODONTOLOGIA
Płukanie kieszonki dziąsłowej + aplikacja leku od 180
Kiretaż zamknięty, płukanie kieszonki + aplikacja leku od 270
Root planning – wygładzenie korzeni zębów 500
Szyna estetyczna z włókna szklanego i kompozytu (za 1 punkt) 500
Zabieg periochirurgiczny gingivectomii (wycięcie fragmentu przerośniętego dziąsła) od 250
Przeszczep błony śluzowej 1800
Wydłużenie korony klinicznej zęba (za 1 ząb) 1400
PROTETYKA
Korona tymczasowa 150
Punkt w moście szklano-kompozytowym jako rekonstrukcja tymczasowa np. w trakcie leczenia implantologicznego (za 1 punkt) 800
Proteza tymczasowa akrylowa 1800
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego od 700
Wkład koronowo-korzeniowy z metalu od 980
Korona metalowa licowana ceramiką 1700
Korona pełnoceramiczna z ceramiki klasycznej 2100
Korona pełnoceramiczna z ceramiki cyrkonowej 2500
Inlay kompozytowy 1400
Inlay ceramiczny 2100
Licówka ceramiczna 2100
Proteza akrylowa całkowita 2000
Proteza szkieletowa całkowita 3200
CHIRURGIA
Usunięcie zęba mlecznego 200
Usunięcie zęba stałego od 300
Usunięcie zęba chirurgiczne 600
Nacięcie, płukanie i sączkowanie ropnia 300
Wyłuszczenie torbieli 900
Resekcja szczytu korzenia zęba od 1000
IMPLANTOLOGIA
A – PRF (Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego uzyskanego z krwi pacjenta 600
I – PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego w formie płynnej uzyskanego z krwi pacjenta 600
Biomateriał kościotwórczy 0,5g=1cm3 800
Membrana ochronna mała 1200
Pin tytanowy do mocowania membrany 200
Augmentacja (wszczep) kości 1000
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą od 1700
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą od 3500
Wszczepienie implantu zębowego (systemy SGS, ANKYLOS, STRAUMANN)  od 3300
Chirurgiczne odsłonięcie implantu oraz pierścień gojący na implant od 400
Łącznik implantologiczny metalowy standardowy od 1100
Korony metalowa licowana ceramiką na implant zębowy 2200
Zestaw cały implant (implant, pierścień gojący, łącznik, korona) od 7000
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA – PEDODONCJA
Nie wykonujemy leczenia dzieci

Oferta z dnia 01.01.2023r. Niniejszy cennik ma charakter tylko informacyjny i nie stanowi w ujęciu prawnym oferty handlowej.

Rękojmia

W stomatologii, tak jak i w całej medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Nie mniej jednak znając kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę naszych lekarzy oraz jakość stosowanych przez nas materiałów udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonywane w naszej praktyce wypełnienia kompozytowe, korony, mosty, licówki, inlaye, onlaye, overlaye oraz protezy. Warunkiem utrzymania rękojmi jest:

 • Zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego
 • Przestrzeganie zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych
 • Wizyty kontrolne co 12 miesięcy połączone z przeglądem oraz z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (czyszczenie zębów lub elementów protetycznych, fluoryzacja kontaktowa zębów) wykonywanymi przez higienistki stomatologiczne w naszej praktyce – zabiegi te są płatne według aktualnego cennikaGODZINY PRACY


Poniedziałek – Piątek 09:00-19:00

Sobota i Niedziela – ZAMKNIĘTE


KONTAKT


ul.Radzikowskiego 138, 31-342 Kraków
Copyright by Magnadent 2021. All rights reserved.