Przed przystąpieniem do leczenia w MagnaDENT, każdy pacjent na obowiązkowej wizycie konsultacyjnej otrzymuje szczegółowy plan leczenia wraz z kosztorysem. Konsultacje są konieczne aby móc zakwalifikować dany ząb do odpowiedniego leczenia przy uwzględnieniu anatomicznych uwarunkowań pacjenta.
Każda wycena jest przygotowywana z uwzględnieniem takich czynników jak:
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA:

 • ilości powierzchni zęba dotkniętych próchnicą oraz stopnia jej zaawansowania

ENDODONCJA:

 • leczenie pierwotne vs. leczenie wtórne
 • liczba kanałów korzeniowych zęba
 • konieczność rekonstrukcji zęba przed przystąpieniem do leczenia kanałowego
 • stopień trudności leczenia (leczenie powikłań, usuwanie złamanego instrumentu kanałowego, zamykanie perforacji)
 • konieczność zastosowania preparatów bioceramicznych do regeneracji kości i/lub korzenia zęba

PROTETYKA

 • rodzaj materiału rekonstrukcji protetycznej np.: kompozyt, metal licowany ceramiką, cyrkon

IMPLANTOLOGIA:

 • system implantów np.: Straumann lub SGS
 • ewentualna potrzeba augmentacji kości

 


cennik_magnadent_krakow

PROCEDURA Cena w PLN
DIAGNOSTYKA
Zdjęcie cyfrowe RVG pojedynczego zęba od 45
Zdjęcie cyfrowe OPG panoramiczne wszystkich zębów od 90
Konsultacja lekarska z wykonaniem pełnej diagnostyki i planu leczenia wraz z kosztorysem 200
ZNIECZULENIE
Znieczulenie miejscowe od 45
Znieczulenie komputerowe za pomocą systemu The WAND STA 65
Sedacja doustna farmakologiczna („tabletka uspokajająca”) gratis
Sedacja wziewna podtlenkiem azotu („gaz rozweselający”) 600
Sedoanalgezja wykonywana przez lekarza anestezjologa („narkoza”) od 1700
HIGIENA
Usunięcie kamienia nazębnego systemem ultradźwiękowym od 270
Piaskowanie zębów od 270
Pełna higienizacja (scaling ultradźwiękowy, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja) 450
WYBIELANIE
Wybielanie zębów nakładkami klasycznymi (nakładki na 2 łuki i 4 strzykawki żelu wybielającego) 800
Wybielanie zębów metodą natychmiastową w gabinecie – system Beyond INTRO 1000
Wybielanie pojedynczego martwego zęba 400
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Wypełnienie z cementu glassionomerowego 380
Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 550
Wypełnienie kompozytowe pokrywające całą powierzchnię wargową zęba („bonding”) 800
Naprawa uszkodzonego olicowania korony protetycznej 550
ENDODONCJA
Leczenie endodontyczne („kanałowe”) pierwotne od 1190
Leczenie endodontyczne („kanałowe”) wtórne od 1390
Usunięcie ciała obcego (złamanego instrumentu, wkładu koronowo-korzeniowego) z kanału korzeniowego 480
Leczenie powikłań np. perforacji lub uszkodzenia kości 450
Materiał bioceramiczny do regeneracji kości 300
PERIODONTOLOGIA
Płukanie kieszonki dziąsłowej + aplikacja leku od 220
Kiretaż zamknięty, płukanie kieszonki + aplikacja leku od 330
Root planning – wygładzenie korzeni zębów 500
Szyna estetyczna z włókna szklanego i kompozytu (za 1 punkt) 550
Zabieg periochirurgiczny gingivectomii (wycięcie fragmentu przerośniętego dziąsła) od 300
Przeszczep błony śluzowej 1800
Wydłużenie korony klinicznej zęba (za 1 ząb) 1500
PROTETYKA
Korona tymczasowa 200
Punkt w moście szklano-kompozytowym jako rekonstrukcja tymczasowa np. w trakcie leczenia implantologicznego (za 1 punkt) 900
Proteza tymczasowa akrylowa 2000
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego od 800
Wkład koronowo-korzeniowy z metalu od 1200
Korona metalowa licowana ceramiką 1900
Korona pełnoceramiczna z ceramiki klasycznej 2350
Korona pełnoceramiczna z ceramiki cyrkonowej od 2350
Inlay kompozytowy 1600
Inlay ceramiczny 2350
Licówka ceramiczna 2350
Proteza akrylowa całkowita 2500
Proteza szkieletowa całkowita 3500
CHIRURGIA
Usunięcie zęba mlecznego 250
Usunięcie zęba stałego od 350
Usunięcie zęba chirurgiczne 650
Nacięcie, płukanie i sączkowanie ropnia 350
Wyłuszczenie torbieli 1000
Resekcja szczytu korzenia zęba od 1000
IMPLANTOLOGIA
A – PRF (Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego uzyskanego z krwi pacjenta 620
I – PRF (Injectable Platelet Rich Fibrin) – wszczepienie własnopochodnego skrzepu fibrynowego w formie płynnej uzyskanego z krwi pacjenta 620
Biomateriał kościotwórczy 0,5g=1cm3 1000
Membrana ochronna mała 1300
Pin tytanowy do mocowania membrany 200
Augmentacja (wszczep) kości 1100
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą od 1800
Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą od 3800
Wszczepienie implantu zębowego (systemy SGS, ANKYLOS, STRAUMANN)  od 3800
Chirurgiczne odsłonięcie implantu oraz pierścień gojący na implant od 500
Łącznik implantologiczny metalowy standardowy od 1400
Korony metalowa licowana ceramiką na implant zębowy 2500
Zestaw cały implant (implant, pierścień gojący, łącznik, korona) od 8200
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA – PEDODONCJA
Nie wykonujemy leczenia dzieci

Oferta z dnia 01.05.2024r. Niniejszy cennik ma charakter tylko informacyjny i nie stanowi w ujęciu prawnym oferty handlowej.

Rękojmia

W stomatologii, tak jak i w całej medycynie, nie możemy mówić o gwarancji. Nie mniej jednak znając kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wiedzę naszych lekarzy oraz jakość stosowanych przez nas materiałów udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonywane w naszej praktyce wypełnienia kompozytowe, korony, mosty, licówki, inlaye, onlaye, overlaye oraz protezy. Warunkiem utrzymania rękojmi jest:

 • Zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego
 • Przestrzeganie zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych
 • Wizyty kontrolne co 12 miesięcy połączone z przeglądem oraz z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (czyszczenie zębów lub elementów protetycznych, fluoryzacja kontaktowa zębów) wykonywanymi przez higienistki stomatologiczne w naszej praktyce – zabiegi te są płatne według aktualnego cennikaGODZINY PRACY


Poniedziałek – Piątek 09:00-19:00

Sobota i Niedziela – ZAMKNIĘTE


KONTAKT


ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków
Copyright by Magnadent 2024. All rights reserved.