magnaDENT

GWARANTUJEMY NAJWYŻSZY STANDARD USŁUG



Stomatologia estetyczna

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/11/IMG_4611_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4591_DONE.jpg

Stomatologia estetyczna:

 • Cyfrowe planowanie uśmiechu – MSD – MAGNADENT Smile Design
 • Licówki ceramiczne minimalnie inwazyjne
 • Korony i mosty bezmetalowe z ceramiki cyrkonowej i leucytowej
 • Wybielanie natychmiastowe zębów najnowszym systemem BEYOND Intro® 2016
 • Wypełnienia ubytków za pomocą estetycznych materiałów świecących w UV analogicznie jak własne naturalne zęby (źródła światła UV można znaleźć w np. w klubach nocnych, pubach etc)
 • Estetyczne korekty dziąseł – likwidacja tzw. „uśmiechu dziąsłowego” 


Komfortowe i bezbolesne znieczulania

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent53.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent54.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent19.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent18.jpg

Komfortowe i bezbolesne znieczulania:

 • Znieczulenia najnowszym systemem komputerowym The WAND STA®
 • Sedoanalgezja – zabiegi w głębokiej sedacji wykonywane przez doświadczonych anestezjologów
 • Sedacja wziewna podtlenkiem azotu („gaz rozweselający”) dzieci oraz dorosłych
 • Zabiegi w premedykacji farmakologicznej – leczenie stomatologiczne po podaniu doustnych leków uspokajających u dzieci oraz dorosłych


Endodoncja mikroskopowa

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_3579_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4637_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Sprzęt-MAGNADENT-29.jpg

Endodoncja mikroskopowa:

 • Skomplikowane leczenia kanałowe pod mikroskopem endodontycznym
 • Leczenie powikłań po leczeniu endodontycznym
 • Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych oraz wkładów koronowo-korzeniowych
 • Zamykanie perforacji
 • Odnajdowanie oraz udrażnianie zamkniętych i zostawionych kanałów korzeniowych
 • Leczenie resorpcji wewnętrznych oraz zewnętrznych
 • Mikrochirurgiczne leczenie powikłań

 


Stomatologia zachowawcza

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent45.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/zachowawcza1.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/zachowawcza2.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Sprzęt-MAGNADENT-03.jpg

Stomatologia zachowawcza:

 • Wypełnienie ubytków w zębach najnowszymi kompozytami estetycznymi („światłoutwardzalne białe plomby”)
 • Leczenie ubytków nie próchnicowego pochodzenia np. urazy, starcie
 • Leczenie chorób zębów metodą biologiczną za pomocą bioaktywnych materiałów rekonstrukcyjnych np. MTA®, Biodentine®, cementy szkłojonomerowe

 


Implantologia i chirurgia kostna

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/implanty3.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/implanty2.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/implanty.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/APRF-14.jpg

Implantologia i chirurgia kostna:

 • Odtworzenie utraconych zębów za pomocą implantów dentystycznych – systemy: Straumann®, Dentsplay-Ankylos®, SGS®
 • Augmentacje i regeneracje utraconej kości – szwajcarskie oraz niemieckie biomateriały Geistlich® i Botiss®
 • Zabiegi podnoszenia dna zatoki szczękowej – tzw. „sinus lift” metodą klasyczną oraz minimalnie inwazyjną bez otwarcia światła zatoki szczękowej
 • Bioregeneracja utraconej kości za pomocą preparatów otrzymywanych z krwi pacjenta przez odwirowanie plazmy – APRF oraz IPRF własnopochodne skrzepy fibrynowe w formie stałej oraz płynnej

 


Chirurgia stomatologiczna

 

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Chirurgia-05.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Chirurgia-10.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Chirurgia-06.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_5161_DONE.jpg

Chirurgia stomatologiczna:

 • Atraumatyczne ekstrakcje (usuwanie) zębów
 • Resekcje (usunięcie) wierzchołka korzenia zęba wraz z ultradźwiękową wsteczną preparacją i wypełnieniem biomateriałem
 • Resekcje (usuwanie) fragmentów lub całych korzeni zębów wielokorzeniowych
 • Leczenie operacyjne torbieli (cyst) w tkankach twardych oraz miękkich
 • Korekty operacyjne kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich
 • Korekty chirurgiczne wędzidełek policzków, warg oraz języka

 

 


Protetyka stomatologiczna

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent31.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent34.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent33.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent50.jpg

Protetyka stomatologiczna:

 • Stałe (niewyjmowane) prace protetyczne osadzane na własnych zębach – korony oraz mosty pełnoceramiczne, kompozytowe i metalowe licowane ceramiką
 • Minimalnie inwazyjne, estetyczne rekonstrukcje koron zębów za pomocą wkładów i nakładów („inlay/onlay”) ceramicznych lub kompozytowych
 • Protezy zębowe akrylowe („plastykowe”) oraz szkieletowe na podbudowie metalowej
 • Estetyczne protezy zębowe bezklamrowe mocowane do zębów własnych pacjenta za pomocą precyzyjnych elementów zatrzaskowych
 • Leczenie zaburzeń funkcjonalnych narządu żucia – zgrzytanie zębami, starcia patologiczne
 • Leczenie chorób stawów skroniowo-żuchwowych – bóle, trzaski, przeskakiwania
 • Szyny oraz szynoprotezy relaksacyjne – leczenie bóli głowy spowodowanych zaburzeniami żucia

 

 


Periodontologia

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent35.jpg

Periodontologia:

 • Zabiegi kiretażu zamkniętego i otwartego
 • Poddziąsłowe usuwanie złogów nazębnych
 • Leczenie mikrochirurgiczne recesji dziąsłowych oraz odsłoniętych furkacji korzeniowych
 • Przeszczepy tkanek miękkich
 • Sterowana regeneracja kości
 • Estetyczne szynowanie rozchwianych zębów za pomocą włókna szklanego

 

 


Pedodoncja (stomatologia dziecięca)

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent16.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent14.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent27.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent19.jpg

Pedodoncja (stomatologia dziecięca):

 • Wizyty adaptacyjne połączone z wykonaniem próbnej sedacji wziewnej podtlenkiem azotu (gaz rozweselający)
 • Bezbolesne, atraumatyczne znieczulenia komputerowe systemem The WAND STA®
 • Sedacja wziewna podtlenkiem azotu (gaz rozweselający) dla dzieci od lat 5
 • Sedoanalgezja dożylna wykonywana przez lekarza anestezjologa dla dzieci od lat 8
 • Zabiegi sterowanej rekonstrukcji uszkodzonych lub jeszcze niewykształconych wierzchołków korzeni zębów stałych (apeksyfikacja oraz apeksogeneza)
 • Kolorowe wypełnienia w zębach mlecznych
 • Lakowanie zębów materiałami bioaktywnymi
 • Indywidualnie dobierane programy profilaktyczne – „prowadzenie” dzieci przez wybranego lekarza dentystę


Profilaktyka i prewencja stomatologiczna

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4000_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent21.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent57.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/magnadent37.jpg

Profilaktyka i prewencja stomatologiczna:

 • Zabiegi higienizacji zębów – usuwanie kamienia nazębnego oraz płytki nazębnej urządzeniami ultradźwiękowymi oraz za pomocą piaskowania z użyciem delikatnego ścierniwa (glicyny), a nie traumatycznego węglanu wapnia (soda oczyszczona)
 • Indywidualne programy profilaktyki próchnicy oraz chorób przyzębia
 • Lakowanie i lakierowanie zębów
 • Fluoryzacja kontaktowa


Diagnostyka stomatologiczna

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4843_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/IMG_4814_DONE.jpg
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Sprzęt-MAGNADENT-14.jpg

Diagnostyka stomatologiczna:

 • Zdjęcia RVG punktowe – radiowizjografia cyfrowa
 • Zdjęcia OPG panoramiczne – ortopantogram cyfrowy
 • MSD – MAGNADENT Smile Design – cyfrowa rekonstrukcja i projektowanie przyszłego wyglądu zębów wraz z analizą estetyczną uśmiechu
 • Cyfrowa analiza zwarcia (kontaktów zębów górnych i dolnych) za pomocą komputerowego systemu T-Scan IV® (Tekscan)
 • Zdjęcia cyfrowe zębów wewnątrzustne
 • Badania histopatologiczne
 • Badania mikrobiologiczne (bakteriologia, mykologia)


W magnaDENT pracuje dla Państwa

Zespół doświadczonych specjalistów najwyższej klasy w wąskiej dziedzinie stomatologii pracujących według ściśle określonych standardów, co umożliwia szybkie oraz efektywne wykonywanie skomplikowanych, wielospecjalistycznych planów leczeń

0123456789001234567890

lekarzy



0123456789001234567890

specjalistów



01234567890

doktorów nauk medycznych


Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.