Lek. stom. Piotr Pojawis

Piotr_Pojawis.jpg

Dyplom: 2007r

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2009-2013 pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ (Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji). Jest członkiem PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne). Specjalizuje się w zabiegach endodoncji, a szczególnie mikroendodoncji. Trudno znaleźć większego pasjonata leczenia kanałowego.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 2403401

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.