Dr n. med, Lek. stom. Marian Inglot

Marian_Inglot.jpg

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Absolwent Collegium Medium UJ w Krakowie. Wykładowca Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.  W 2007 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Stomatologicznej. Członek PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne), PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), ICOI (International Congress of Oral Implantologists), DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie) oraz PTE (Polskie Towarzystwo Endodontyczne). Prowadzi szkolenia z zakresu chirurgii stomatologicznej, opublikował 5 prac naukowych.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 9955233

Dyplom: 1995r

Specjalista chirurgii stomatologicznej: 2007r

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.