Koronawirus

Regulamin przyjęć w MagnaDENT

Bezpieczne leczenie stomatologiczne w czasie epidemii

Zobacz nasz zespółKontakt


Regulamin przyjęć w MagnaDENT


Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 zawieszamy przyjęcia planowe obejmujące zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej (higienizacja, wybielanie, planowa protetyka estetyczna np. licówki) jak również leczenie nie wymagające interwencji w trybie pilnym (co jest leczeniem w trybie pilnym decyduje lekarz po zbadaniu pacjenta)

 1. Rejestracja wizyty odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub on-line. W trakcie rozmowy:
 • zapytamy o powód i cel wizyty
 • zadamy pytania dotyczące stanu zdrowia
 • przeprowadzimy wywiad epidemiologiczny
 • poinformujemy o środkach ochronnych stosowanych w naszym gabinecie oraz naszych zasadach pracy
 • poinformujemy o ryzyku zarażenia się drobnoustrojami
 1. Na dzień roboczy przed wizytą zadzwonimy do Państwa celem potwierdzenia terminu wizyty oraz ponownie przeprowadzimy wywiad epidemiologiczny w kierunku potencjalnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
 2. Prosimy nie zabierać ze sobą osób towarzyszących, gdyż nie zostaną one wpuszczone na teren gabinetu. Wyjątek stanowią opiekunowie prawni lub faktyczni osób nieletnich do lat 18 lub opiekunowie osób niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionych
 3. Prosimy o przybycie do gabinetu NIE WCZEŚNIEJ niż wyznaczony termin wizyty. Ze względu na ograniczenie ilości przebywających pacjentów w poczekalni wprowadziliśmy obowiązkowe przerwy pomiędzy kolejnymi wizytami pacjentów podczas, których nasz personel wykonuje dodatkowe procedury dezynfekcji oraz sterylizacji wyposażenia i pomieszczeń. Oznacza to, że ustalona godzina Państwa wizyty może ulec zmianie (najczęściej opóźnieniu), co jest związane z koniecznością przygotowania gabinetu do bezpiecznego leczenia. Jeżeli spodziewane będzie dłuższe opóźnienie niż 20minut nasz personel zawiadomi Państwa o tym fakcie telefonicznie z wyprzedzeniem. Dokładamy wszelkich starań aby planowo rozpocząć Państwa wizytę ale bezpieczeństwo naszych Pacjentów jest zawsze naszym najwyższym priorytetem
 4. Po dotarciu na miejsce i wejściu do budynku (I piętro, wejście od strony Q Hotelu) znajdą się Państwo w śluzie bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Prosimy zadzwonić po personel naszej recepcji naciskając specjalnie oznakowany przycisk na ścianie po lewej stronie. Czas oczekiwania na naszego pracownika to od 10 sekund do 10 minut. Nasz personel w pierwszej kolejności poprosi o zdezynfekowanie dłoni specjalnym środkiem wirusobójczym na jednorazowej chusteczce oraz dokona pierwszego bezdotykowo pomiaru temperatury ciała na skroni. Następnie udostępnimy Państwu jednorazowe ochraniacze na buty oraz jednorazowy worek na odzież wierzchnią oraz pozostałe przedmioty z wyjątkiem telefonu komórkowego, portfela oraz ewentualnej dokumentacji medycznej (np. skierowanie do naszego gabinetu lub płyta CD z zdjęciem RTG). Zostaną Państwo poproszeni o podpisanie swoim nazwiskiem szczelnie zamkniętego worka, który zostanie umieszczony przez naszego pracownika w specjalnym zamykanym pomieszczeniu. W/w czynności odbywają się w śluzie jeszcze przed wejściem do właściwej poczekalni
 5. Przypominamy, że od dnia 16.04.2020 (czwartek) do odwołania obowiązuje na terenie RP nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że do czasu rozpoczęcia zabiegu stomatologicznego prosimy Państwa o niezdejmowanie maseczek
 6. Miejsce w naszej poczekalni zostanie Państwu wskazane (z zachowaniem odległości 3 metrów między pacjentami) przez naszego pracownika i prosimy o niezmienianie miejsca oczekiwania na wizytę
 7. Następnie zostaną Państwo poproszeni o pisemne wypełnienie wywiadu epidemiologicznego oraz podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka zarażeń drobnoustrojami przenoszonymi drogą kropelkową
 8. Zostaną Państwo poproszeni o okazanie dowodu osobistego celem sprawdzenia numeru PESEL. Pracownik recepcji dokona kontroli w rejestrze e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców NFZ) czy zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zostali Państwo objęci obowiązkową kwarantanną. Jako jednostka ochrony zdrowia mamy obowiązek weryfikacji oraz identyfikacji pacjentów zgłaszających się na leczenie czy osoby te przestrzegają zasad kwarantanny. Przypominamy, że w przypadku nałożenia na Państwa kwarantanny domowej nie ma możliwości opuszczania miejsca pobytu i leczenie stomatologiczne w tym okresie nie jest możliwe. Jeżeli znajdują się Państwo w kwarantannie domowej i potrzebują leczenia stomatologicznego z powodu silnego bólu zęba prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz personel poinformuje Państwa co w takim wypadku robić.
 9. Przed wejściem do gabinetu zabiegowego zostaną Państwo poddani ponownie bezdotykowemu pomiarowi temperatury (na skroni i szyi)
 10. Uprzejmie prosimy o przygotowanie się do rozliczenia bezgotówkowego (kartą płatniczą lub telefonem)
 11. Prosimy o ograniczenie dotykania powierzchni w całym gabinecie oraz w miarę możliwości o skorzystanie z toalety przed przybyciem do naszej placówki
 12. W tym trudnym czasie będziemy unikać przywitań poprzez uścisk dłoni, będziemy także (kiedy to możliwe) zachowywać dystans min. 1 metra między sobą

Środki ochronne oraz procedury leczenia stosowane w naszym gabinecie zostały wprowadzone na podstawie wytycznych opracowanych przez WHO, PTS (Polskie Towarzystwo Stomatologiczne) oraz Ministerstwo Zdrowia RP.

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.