Koronawirus

Koronawirus SARS-CoV-2

Bezpieczne leczenie stomatologiczne w czasie epidemii

Zobacz nasz zespółKontakt


Koronawirus SARS-CoV-2


KORONAWIRUS

Nazwa „koronawirus” wywodzi się z łac. „corona” oznaczającego koronę, gdyż budowa wirusa oglądanego pod mikroskopem przypomina okrągłe struktury „ukoronowane” drobnymi wypustkami. Obecnie wyróżnia się siedem typów koronawirusa wywołujących infekcje u człowieka, z których pierwszy szczep został rozpoznany w latach 60tych XX wieku. Koronawirusy zakażają ptaki i ssaki, powodując choroby układu oddechowego, nerwowego, narządów wewnętrznych czy układu pokarmowego.

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2, z ang. “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” to najnowszy z poznanych koronawirusów, który wywołuje ostrą chorobę zakaźną układu oddechowego – COVID-19. Pierwsze doniesienia o zakażeniu tym szczepem koronawirusa odnotowano 17 listopada 2019r. u 55-letniego mieszkańca Wuhan w chińskiej prowincji Hubei. Dotychczas nie potwierdzono źródła pierwotnego zakażenia natomiast najprawdopodobniej wirus ten rozprzestrzenił się na targu rybnym.

DROGA TRANSMISJI

SARS-CoV-2 jest bardziej zakaźny od pozostałych szczepów koronawirusa. Do tej pory, potwierdzonymi drogami szerzenia się infekcji są drogi: kropelkowa z człowieka na człowieka (w wyniku kichania lub kaszlenia na inną osobę); inhalacyjna (wdychanie wirusa pozostającego w powietrzu dłuższy czas) oraz pośrednia przez kontakt błon śluzowych człowieka z wydzielinami chorego (np. z nosa i gardła, w plwocinie, moczu, stolcu, cieczy łzowej i krwi). Najnowsze badania wskazują, że istnieje prawdopodobieństwo transmisji wirusa także drogą fekalno-oralną. Nie jest pewne czy zakażenie wirusem odbywa się poprzez kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami natomiast wiadomo, że w zależności od temperatury, wilgotności powietrza oraz struktury danej powierzchni SARS-CoV-2 może utrzymywać zdolność zainfekowania kolejnego organizmu ludzkiego nawet do 28 dni. W stosunku do wirusów nie używa się terminu „przeżyć” poza organizmem nosiciela, gdyż wirusy nie są organizmami żywymi. Są to cząsteczki kwasu DNA lub RNA (koronawirus SARS-CoV-2 to RNA wirus) otoczone osłonką lipidową (tłuszczową) chroniącą materiał genetyczny wirusa przed działaniem czynników fizycznych otoczenia. Do czynników obniżających żywotność wirusa zalicza się temperaturę (powyżej 70OC); kwasowość/zasadowość środowiska (pH mniejsze niż 3 i większe niż 10); środki wirusobójcze np. na bazie alkoholu (stężenie min. 60-70%); światło UVC.

OKRES INKUBACJI

Okres inkubacji, czyli czas od zakażenia wirusem do momentu wystąpienia pierwszych objawów chorobowych wynosi od 1 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni, z czego pierwszy tydzień jest najbardziej transmisyjny (najwyższy poziom zaraźliwości). Namnażanie się wirusa w organizmie może jednak trwać nawet 24 dni i dopiero po tym czasie się ujawnić.

PRZEBIEG CHOROBY

Przebieg choroby może być różnorodny. Większa część zakażonych (ok 81%) przechodzi chorobę asymptomatycznie lub ma łagodne objawy przypominające inne choroby górnych dróg oddechowych. Pozostała część zakażonych przechodzi jednak chorobę w formie ostrej (ok 14%) lub krytycznej (5%) z 3-6 tygodniowym okresem rekonwalescencji. Na połowę marca 2020 średni współczynnik śmiertelności infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 wyniósł około 3% i dotyczył przede wszystkim pacjentów powyżej 60tego roku życia oraz z chorobami współistniejącymi (głownie: przewlekła niewydolność krążeniowo-oddechowa, choroby obturacyjne płuc, astma oskrzelowa, defekty immunologiczne, choroby a autoagresji, pacjenci po chemio- oraz radioterapii, pacjenci po przeszczepach przyjmujący leki immunosupresyjne)

COVID-19: OBJAWY

Choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 to COVID-19 (z ang. Coronavirus Disease 2019), czyli ostra choroba zakaźna układu oddechowego. Najczęstszymi symptomami choroby COVID-19 (mogą występować wybiórczo) są: gorączka, duszność, suchy kaszel, zmęczenie, odkrztuszanie plwociny, płytki oddech, ból mięśni lub stawów, ból gardła, ból głowy, dreszcze, nudności lub wymioty, zatkany nos, biegunka, krwioplucie, przekrwienie spojówek, zaburzenia smaku/węchu. Do ostrych objawów COVID-19 zalicza się: utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem, infekcję dolnych dróg oddechowych oraz obustronne rozlane zapalenie płuc. 

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O PRZEBIEGU CHOROBY

O przebiegu choroby, według najnowszych doniesień decydują nie wiek, a reakcja układu immunologicznego pacjenta na obecność wirusa w organizmie oraz tzw. ładunek wirusowy (ang. „viral load”). W przypadku reakcji immunologicznej organizmu pacjenta jest ona różna w zależności od jego ogólnego stanu zdrowia oraz poziomu odporności. U osób, u których układ immunologiczny nie radzi sobie z infekcją może dojść do autoagresji ze strony organizmu (tzw. burzy cytokin) – atakuje on wtedy nie tylko komórki wirusa, ale też sam siebie. Nie do końca wiadomo, dlaczego takie niekontrolowane reakcje odpornościowe występują, najczęściej jednak dotyczą one pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi tj. nadciśnienie tętnicze, astma, cukrzyca, choroby serca oraz osób z osłabioną odpornością (szczególnie w przypadku immunosupresji i chorób nowotworowych). Literatura opisująca zależność przebiegu choroby COVID-19 od ładunku wirusowego dowodzi, że u pacjenta, który był wystawiony na większą liczbę cząstek wirusa przy pierwszym kontakcie, choroba przebiegnie bardziej agresywnie.

DIAGNOSTYKA

Standardową metodą jest test reakcji łańcuchowej polimerazy z odwróconą transkrypcją (rRT-PCR), który może zostać wykonany na podstawie wymazu nosowo-gardłowego lub próbki plwociny. Wyniki testu są zazwyczaj dostępne po kilku godzinach do dwóch dni przy czym testy PCR wykonuje się osobom spełniającym tzw. kryteria epidemiologiczne czyli np. bezpośredni kontakt z potwierdzonym chorym oraz obecność charakterystycznych objawów klinicznych. Stosowane są także szybkie testy kasetowe wykrywające do 10min obecność specyficznych przeciwciał w krwi pacjenta. Wadą tych testów jest fałszywie ujemny wynik w okresie tzw. okienka serologicznego czyli w czasie od zainfekowania aż do wytworzenia specyficznych przeciwciał przez organizm pacjenta (pacjent najczęściej nie ma wtedy objawów, a równocześnie ma zdolność zakażania kolejnych osób). Z kolei dodatni wynik testu kasetowego jest zawsze wiążący i pozwala na wykrycie pacjentów, którzy chorują bez objawowo/skąpo objawowo  lub tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które już przeszły infekcję SARS-CoV-2. Dodatkowo wykonywana jest wspomagająco klasyczna diagnostyka laboratoryjna z krwi pacjenta (leukopenia; limfopenia; wzrost markerów zapalnych: OB, CRP, PCT, LDH; małopłytkowość; wydłużenie czasu APTT) oraz diagnostyko obrazowa RTG/CT płuc.

LECZENIE

Jak do tej pory nie wynaleziono skutecznej metody leczenia osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Działania podejmowane przez pracowników ochrony zdrowia oraz zalecane pacjentom polegają na doraźnym leczeniu objawowym w połączeniu z izolacją. Obecnie, nie istnieje żadna szczepionka przeciwko temu wirusowi chociaż od początku wybuchu pandemii różne ośrodki badawcze intensywnie dążą do jej opracowania.

PROFILAKTYKA

Na chwilę obecną, profilaktyka jest głównym zalecanym sposobem ograniczania transmisji  koronawirusa SARS-CoV-2. Według najnowszych wytycznych WHO oraz rozporządzeń wydanych przez polskie Ministerstwo Zdrowia należy:

  • często myć ręce ciepłą wodą i mydłem przez około 30 sekund oraz dezynfekować dłonie co najmniej 60% alkoholem
  • utrzymywać swoje otoczenie w czystości myjąc powierzchnie dotykowe takie jak np. klamki, włączniki elektryczne, stoły, blaty, biurka ciepłą wodą z detergentem lub płynem dezynfekującym na bazie 60% alkoholu
  • dezynfekować telefon np. chusteczką z 60% alkoholem oraz nie kłaść go na stole i nie używać podczas spożywania posiłków
  • unikać dotykania nosa, oczu lub ust nieumytymi rękami
  • zasłaniać nos i usta podczas kichania lub kasłania łokciem nie dłonią, a od dnia 16.04.2020 na terenie RP został do odwołania wprowadzony nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej
  • unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (zachowanie dystansu min. 2 metrów w przestrzeni publicznej)
  • nie wychodzić z domu o ile nie jest to konieczne, a kiedy już opuścimy miejsce zamieszkania należy założyć maseczkę ochronną i rękawiczki
  • dbać o prawidłowe zdrowe odżywianie i nawodnienie oraz odpowiedni czas snu
  • poddać kwarantannie osoby zarażone wirusem/osoby przybywające z zagranicy oraz osoby z nimi zamieszkałe

mierzyć temperaturę 2 razy dziennie w przypadku przebywania na kwarantannie

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.