Koronawirus

Leczenie stomatologiczne

Koronawirus SARS-CoV-2

Bezpieczne leczenie stomatologiczne w czasie epidemii

Zobacz nasz zespółKontakt


Drodzy Pacjenci,


W świetle obecnego stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce, wielu lekarzy dentystów stanęło przed trudnymi dylematami związanymi z troską o zdrowie Pacjentów, odpowiedzialnością za zdrowie i życie swoich pracowników oraz zapewnienie funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa.

Pomimo opublikowania wytycznych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących przyjmowania Pacjentów w placówkach stomatologicznych z uwzględnieniem niezbędnych procedur zmniejszających ryzyko zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wiele podmiotów leczniczych zostało zmuszonych zawiesić działalność. Głównym powodem jest brak dostępności środków ochrony indywidualnej oraz brak technicznych możliwości spełnienia bardzo zaostrzonych procedur bezpieczeństwa epidemicznego.

Wychodząc naprzeciw ciężkiej sytuacji Pacjentów oraz biorąc odpowiedzialność za ich zdrowie jak i zdrowie personelu medycznego, Centrum Stomatologii Estetycznej MagnaDENT wdrożyło nowe środki bezpieczeństwa oraz wprowadziło nowe procedury przyjmowania Pacjentów w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Informacje nt. dodatkowych zabezpieczeń można znaleźć w zakładce Środki bezpieczeństwa w naszej placówce.

Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga odpowiedzialnego zachowania zarówno ze strony personelu medycznego jak i Pacjentów, dlatego na czas zagrożenia epidemicznego obowiązuje tymczasowy regulamin dostępny na naszej stronie internetowej. Wierzymy, że wspólne przestrzeganie zasad pozwoli nam kontynuować świadczenie usług stomatologicznych chroniąc zdrowie Państwa jak i naszego personelu. Decyzję o tym, czy będziemy w stanie podjąć się leczenia podejmiemy podczas telefonicznego wywiadu z Pacjentem oraz w oparciu o wynik wywiadu epidemicznego. Nowe, bardzo restrykcyjne procedury bezpieczeństwa powodują WYDŁUŻENIE czasu niezbędnego na odpowiednie przygotowanie stanowiska do bezpiecznej pracy z kolejnym pacjentem dlatego uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i pełną współpracę z naszym personelem.

Z poważaniem,

Kierownik medyczny MagnaDENT

Dr n. med., lek. stom. Krzysztof Gończowski

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.