Krzysztof Gończowski szkolenia


Dr n. med. Krzysztof Gończowski


Kurs praktyczny na pacjentach w warunkach klinicznych!
Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerowego systemu WAND STA.


Opis kursuHarmonogram zajęć


Krzysztof Gończowski szkolenia


Dr n. med. Krzysztof Gończowski


Zajęcia praktyczne z pacjentami. Doskonalenie umiejętności wykonywania atraumatycznych i efektywnych znieczuleń miejscowych za pomocą karpuli oraz systemu komputerowego WAND STA. Sedacja wziewna pacjenta podtlenkiem azotu.


Opis kursuHarmonogram zajęćDr n. med. Krzysztof Gończowski
Specjalista Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji


https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2018/03/IMG_4453_DONE.jpg

Kierownik Medyczny MAGNADENT, wykładowca polski i zagraniczny oraz twórca autorskiego systemu mikro narzędzi operacyjnych przeznaczonych do usuwania złamanych fragmentów instrumentów endodontycznych z kanałów korzeniowych (ERS – Endo Removal System by Dr K.Gończowski® – Chifa). Dr Gończowski posiada zarówno polskie, jak i norweskie prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. Od ponad 15 lat prowadzi wykłady oraz szkolenia praktyczne dla lekarzy dentystów w Polsce i na świecie (wykładał w ponad 30 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej) z zakresu endodoncji, komfortowych i efektywnych znieczuleń miejscowych, sedacji w stomatologii oraz turystyki dentystycznej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2000r). Przez 7 lat pracował jako asystent i wykładowca w Instytucie Stomatologii CMUJ. W 2005 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 2007 tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji. Dwukrotnie przebywał na stypendiach naukowych w Niemczech: Uniwersytet w Kolonii oraz Uniwersytet w Monachium. Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: ESE (European Society of Endodontology), ERC (European Resuscitation Council), SAAD (Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry). Opublikował ponad 40 prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Otrzymał wiele nagród za badania naukowe, między innymi czterokrotnie CED Travel Stipend (IADR) oraz Espertise Talent Award Europe for Young Scientists.


Bezbolesne oraz efektywne znieczulenia miejscowe, sedacja oraz farmakoterapia bólu i stresu związanego z leczeniem stomatologicznym.
Kurs praktyczny na pacjentach w warunkach klinicznych!Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gończowski

Daty: 12.09.2020, 07.11.2020 oraz 12.12.2020  (sobota)

Czas trwania: 10h: 9:00-19:00 (wykłady, zajęcia fantomowe oraz ćwiczenia kliniczne z pacjentami)

Miejsce: MAGNADENT ul. Radzikowskiego 140, Kraków

Ilość osób: maksymalnie 6

Dla kogo: lekarze dentyści

Koszt: 2500zł

Co zabrać ze sobą: odzież i obuwie medyczne, kopię prawa wykonywania zawodu

Rejestracja: tel: 887-023-853, email: biuro@magnadent.pl

W skrócie:

Zagadnienia omawiane podczas kursu

 • Przygotowanie praktyki dentystycznej pod kątem atraumatycznego leczenia pacjentów
 • Procedury kliniczne organizacji i prowadzenia wizyty pacjenta nadpobudliwego nerwowo z dentofobią – Protokół Redukcji Stresu
 • Selekcja odpowiedniego leku znieczulającego i dawki w zależności od stanu zdrowia pacjenta – bezpieczne znieczulanie dzieci, kobiet ciężarnych, pacjentów w podeszłym wieku oraz z chorobami ogólnoustrojowymi
 • Efektywne i komfortowe techniki znieczulania miejscowego za pomocą karpuli oraz systemów komputerowych
 • Sedacja farmakologiczna doustna
 • Sedacja wziewna podtlenkiem azotu

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-znieczulenia-09.jpg

Streszczenie:

Celem kursu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących metod kontroli strachu oraz stresu związanego z leczeniem stomatologicznym zarówno u pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Podczas kursu omawiane są zalecenia dotyczące zasad organizacji praktyki dentystycznej oraz procedur leczniczych ograniczające uczucie strachu u pacjentów oraz prezentowane są reguły doboru odpowiedniego rodzaju oraz dawek leków sedujących i znieczulających w zależności od planowanego zabiegu, wieku i stanu zdrowia pacjenta. W części teoretycznej na klinicznych filmach śródzabiegowych prezentowane są najnowsze atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego, zarówno za pomocą klasycznych technik z użyciem karpuli, jak i nowoczesnych systemów komputerowych. W części fantomowej uczestnicy kursu doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi urządzeń komputerowych do znieczuleń miejscowych i wykonywania bezbolesnych zastrzyków na fantomach. Podczas zajęć klinicznych z pacjentami w zespołach dwuosobowych w gabinetach stomatologicznych uczestnicy kursu wykonują wybrane znieczulenia miejscowe oraz zabieg sedacji wziewnej podtlenkiem azotu.

 


Szkolenia dla dentystów – GALERIA

Proszę kliknąć na zdjęcie aby otworzyć kategorię galerii
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-znieczulenia-02.jpg
Wykłady
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-znieczulenia-05.jpg
Zajęcia fantomowe
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2020/06/Kurs-znieczulenia-10.jpg
Ćwiczenia kliniczne

Szczegółowy program kursu:

Część teoretyczna

8:30-9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:00-10:30 Wykład: „Efektywne metody ograniczania strachu oraz stresu związanego z leczeniem stomatologicznym. Dobór odpowiedniego leku znieczulającego miejscowo i dawki do sytuacji klinicznej. Atraumatyczna metoda wykonywania zastrzyków”

 1. Etiopatogeneza oraz najczęstsze objawy dentofobii
 2. Kiedy mamy do czynienia tylko z zwiększoną pobudliwością nerwową pacjenta, a kiedy jest to już dentofobia? Jak prawidłowo rozpoznać dentofobię?
 3. Przygotowanie praktyki stomatologicznej do leczenia pacjentów z dentofobią. Wystrój gabinetu, sprzęt, odpowiednie szkolenie personelu oraz procedury kliniczne postępowania z nadpobudliwym pacjentem stomatologicznym.
 4. Protokół Redukcji Stresu u nadpobudliwych pacjentów.
 5. Kwalifikacja pacjentów do grupy wysokiego ryzyka. Jakie czynniki kliniczne mają wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów ubocznych związanych z podaniem leków znieczulających miejscowo lub na brak efektywności znieczulenia?
 6. Różnice w selekcji leku znieczulającego miejscowo, dawce oraz technice podania w zależności od wieku oraz stanu zdrowia pacjenta.
 7. Dobór odpowiedniego leku znieczulającego miejscowo w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Znieczulanie dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 8. Bezpieczne i proste obliczanie maksymalnych dawek leków znieczulających miejscowo.
 9. Atraumatyczna technika wykonywania znieczuleń miejscowych w stomatologii – metody zmniejszania poziomu stresu i bólu pacjenta związanego z podaniem znieczulenia miejscowego.

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-12:15 Wykład: „Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii – pokaz filmów klinicznych”

 1. Prezentacja w formie zdjęć, filmów śródzabiegowych oraz animacji 3D wybranych technik wykonywania znieczuleń miejscowych w szczęce i żuchwie w sposób minimalizujący dolegliwości bólowe pacjenta.
  • znieczulenie przedniej gałęzi środkowego nerwu zębodołowego górnego (AMSA – Anterior Middle Superior Alveolar nerv block)
  • znieczulenie nerwu podniebiennego większego (GP – Greater Palatine nerv block)
  • znieczulenie nerwu zębodołowego górnego przedniego (ASA – Anterior Superior Alveolar nerv block)
  • znieczulenie nerwu zębodołowego górnego tylnego (PSA – Posterior Superior Alveolar nerv block)
  • znieczulenie nerwu zębodołowego dolnego, językowego i policzkowego – tzw. niski blok  metodą bezpośredniego dojścia (2 wkłucia, 3 nerwy) – Inferior Alveolar, Lingual, and Buccal nerv block –  Low Block technique
  • znieczulenie nerwu żuchwowego metodą Gowa-Gatesa – tzw. wysoki blok (1 wkłucie, 4 nerwy) – Gow-Gates Mandibular nerv block –  High Block technique
  • znieczulenie nerwu bródkowego i siecznego (Mental and Incisive nerv block)
 2. Posługiwanie się nowymi systemami dedykowanymi do atraumatycznych technik znieczulania: prowadzenie igły ograniczające jej defleksję, automatyczna ścieżka znieczulenia, autoaspiracja, system DPS – metoda aktywnej kontroli ciśnienia podawanego płynu.
  • systemy do znieczuleń miejscowych sterowane komputerowo (Computer Controlled Local Anesthetic Delivery – C-CLAD) – The WAND STA,  QuickSleeper, SleeperOne, Calaject
  • strzykawki elektryczne – DentaPen, Anaeject, Orastar
  • systemy śródkostne – X-Tip, Stabident, IntraFlow, Anesto
  • systemy śródwięzadłowe – Citojet, Soft-Ject
  • systemy bezigłowe wysokociśnieniowe – Injex, SyriJet, MadaJet
  • systemy bezigłowe nieinwazyjne – Nasal Local Anesthetic Mist (Kovanest)
 3. Praktyczne aspekty wykonywania efektywnego znieczulenia pojedynczego zęba w żuchwie techniką śródwięzadłową bez konieczności wyłączania czucia w nerwie zębodołowym dolnym znieczuleniem przewodowym.

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Wykład: „Farmakoterapia stanów zapalnych oraz bólu w stomatologii. Sedacja doustna oraz wziewna podtlenkiem azotu”

 1. Dobór odpowiedniego leku przeciwzapalnego oraz przeciwbólowego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia stanów zapalnych i bólu u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 2. Schematy dawkowania poszczególnych leków przeciwzapalnych oraz przeciwbólowych w zależności od planowanego zabiegu oraz wieku i stanu zdrowia pacjenta.
 3. Procedury kliniczne indywidualnego doboru leków w terapiach skojarzonych – wykorzystanie zjawiska synergii oraz addycji. Które grupy leków można lub wręcz trzeba ze sobą łączyć, a w jakich przypadkach jest to przeciwwskazane?
 4. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii stanów zapalnych oraz bólu podczas leczenia stomatologicznego.
 5. Metody ograniczania ryzyka wystąpienia powikłań wywołanych farmakoterapią lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi.
 6. Farmakoterapia w dentofobii.
 7. Dobór odpowiedniego leku sedującego w zależności od sytuacji klinicznej (wieku, stanu zdrowia pacjenta oraz planowanego zabiegu). Farmakoterapia stresu u dzieci, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz pacjentów z chorobami ogólnoustrojowymi.
 8. Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów w sedacji farmakologicznej – kryteria wykluczenia, zalecane badania analityczne krwi.
 9. Sedacja wziewna podtlenkiem azotu pacjentów z dentofobią. Technika prowadzenia pacjenta w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu – schematy postępowania u pacjentów dorosłych oraz dzieci.
 10. Najczęstsze powikłania oraz efekty uboczne farmakoterapii stresu podczas leczenia stomatologicznego.

14:00-15:00 Przerwa lunchowa

Część fantomowa

15:00-16:00 Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerowego systemu WAND STA. Doskonalenie umiejętności wykonywania efektywnych i bezbolesnych znieczuleń miejscowych na fantomach.

Część kliniczna

16:30-19:00 Zajęcia praktyczne z pacjentami. Doskonalenie umiejętności wykonywania atraumatycznych i efektywnych znieczuleń miejscowych za pomocą karpuli oraz systemu komputerowego WAND STA. Sedacja wziewna pacjenta podtlenkiem azotu.

ZAREJESTRUJ SIĘ 
tel: 887-023-853, email: biuro@magnadent.pl

Dr n. med. Krzysztof Gończowski szkolenia

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.