Indywidualny plan leczenia z kosztorysem przed podjęciem leczenia

magnadent38Indywidualne podejście do leczenia każdego pacjenta tj.:

  • pisemne plany leczenia z pełnym kosztorysem bez żadnych „ukrytych” kosztów obejmujące całość leczenia, a nie tylko pierwszy etap!
  • proponowanie wiele opcji leczenia różniących się jakością, estetyką, trwałością, czasem wykonania oraz ceną
  • uwzględnianie w planowanym leczeniu indywidualnych oczekiwań pacjentów pod względem logistycznym (czas wykonania leczenia) oraz estetycznym i funkcjonalnym
  • lekarz prowadzący osobiście nadzorujący i odpowiedzialny za wyniki leczenia

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.