Gwarancja na prace protetyczne

Certyfikaty prac laboratoryjnych oraz międzynarodowe paszporty implantologiczne standardowo wydawane każdemu pacjentowi po zakończeniu leczenia – gwarancja na wykonane prace protetyczne

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.