Dr n. med., lek. stom. Katarzyna Bartyzel

Katarzyna_Bartyzel.jpg

Specjalista
Periodontologii

Dyplom lekarza stomatologa uzyskała w 2002r na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy Doktora Nauk Medycznych otrzymała w  Katedrze Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. W październiku 2012 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Podczas swojej 10-letniej pracy w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej bierze czynny udział w badawczej, dydaktycznej (asystent od 2008 roku) i klinicznej działalności Oddziału Periodontologii, co owocuje publikacjami w czasopismach naukowych oraz licznymi wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 1488517

Dyplom: 2002r

Specjalista periodontologii: 2012r

Doktor nauk medycznych: 2009r

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.