Dr n. med., lek. stom.

Ayman Abdel-Haq

Specjalista
Periodontologii


https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/dentysta7.png
https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Ayman_Abdel_Haq.jpg
Dr n. med., lek. stom.

Ayman Abdel-Haq

Specjalista
Periodontologii

Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2002-2005 kształcił się zawodowo w ramach specjalizacji z periodontologii w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2012r.  Od 2002 do 2010 pracował w klinice uniwersyteckiej łącząc pracę naukową z prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej, gdzie leczy pacjentów z kraju i z zagranicy. Szczególnie pasjonuje się implantologią i chirurgią periodontologiczną. Podczas dotychczasowej pracy wszczepił ponad 1000 implantów wraz z rekonstrukcją implantoprotetyczyną. Ukończył szereg szkoleń praktycznych w wiodących ośrodkach w Polsce i za granicą m. in. w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Od 1999 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz German Society of Oral Implantology (DGOI). Pracuje z pacjentami w języku polskim, angielskim i arabskim.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 7565005

Dyplom: 2000r

Specjalista periodontologii: 2008r

Doktor nauk medycznych: 2012r

 

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.