Dr n. med., lek. med.

Anna Przeklasa-Muszyńska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii


https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2016/08/dentysta8.png

https://magnadent.pl/wp-content/uploads/2015/12/Anna_Przeklasa_Muszynska.jpg

Dr n. med., lek. med.

Anna Przeklasa-Muszyńska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskała w 1997 roku. W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii (FEEA). W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe „Medycyna bólu”. Ukończyła szkolenia dotyczące leczenia bólu organizowane przez International Association for the Study of Pain. Od 1992 roku jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM. Prowadzi szkolenie studentów i lekarzy i w zakresie pierwszej pomocy, anestezjologii i leczenia bólu. Jest wykładowcą na kursach i studiach organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a także Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA). Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Jest autorką i współautorką 120 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania jest prowadzenie zabiegów chirurgii stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z zastosowaniem sedacji lub analgosedacji, Od ponad 10 lat współpracuje z lekarzami pomagając bezboleśnie wykonywać wszelkie zabiegi stomatologiczne zarówno u pacjentów polskich, jak i zagranicznych.

Nr Prawa Wykonywania Zawodu: 3475782

 Dyplom: 1990r

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii: 1997r

Doktor nauk medycznych: 2004r

 

Copyright by Magnadent 2018. All rights reserved.